INTEGRITETS POLICY

Hur behandlar vi din information?

När du handlar/bokar på webben, via oss eller någon annan, behöver du lämna uppgifter om dig själv – Ditt namn och vart du bor, ditt telefonnummer, din e-postadress samt vad du handlar. Eftersom några av våra kunder undrar vad informationen används till beskriver vi här lite mer formellt om hur vi arbetar med information.

Grunden i allt vi gör är att behandla våra kunder som vi själva vill bli behandlade, alltid. Det gäller även när det kommer till information.

Sammanfattning av vår informationshantering

Vi samlar in så lite information som möjligt. Köper du utrustning behöver vi veta var du bor för att kunna skicka utrustningen till dig, samt behövs ditt personnummer för att vi ska kunna fakturera dig.

Sen så måste vi såklart veta vilka produkter du beställer och vi behöver din e-postadress för att kunna kontakta dig med leveransbesked, ändrad information osv. Ditt telefonnummer uppges via vårt system till DHL för att skicka en avisering när din beställning finns redo att hämtas, samt kan det användas om vi behöver komma i kontakt med dig för något som rör din beställning.

Hur använder vi den här informationen?

Vi använder informationen för att expediera din beställning.

Varför sparar vi information?
Vi sparar information av bokföringstekniska skäl. Vi behöver kunna redovisa underlag för skattemyndigheten.

Information till andra aktörer
Vi lämnar aldrig ifrån oss din information till någon annan. Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

Efterfråga all information vi har om dig
Vill du veta all information vi har om dig kan du maila in till oss på [email protected] och efterfråga detta, så återkommer vi med alla detaljer kort därefter.

Vill du att vi tar bort din info?

Den information vi sparar finns bara som underlag för den ekonomiska transaktionen och behålls av legala skäl och kan därför inte raderas.
Du kan däremot välja att radera ditt användarkonto om du vill det, och det är bara att höra av dig till oss, så raderar vi kontot åt dig.

Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

Ändringar i Integritetspolicy

Games2u förbehåller sig rätten att genomföra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.

Vilka system hamnar dina uppgifter i?

När du hyr/köper eller utför aktiviteter hos oss behöver vissa uppgifter lagras för att vi ska kunna sälja produkten/tjänsten till dig, samt eventuellt skicka produkten till dig.

Unifaun/DHL
För att kunna leverera produkter till dig skickar vi sändningar med DHL. Ditt namn och leveransadress uppges därför till TA-systemet Unifaun som används för att skicka detaljerna till DHL och boka transporten, för att slutföra transporten av produkterna till dig, samt telefonnummer och e-postadress uppges så DHL kan avisera dig när sändningen finns redo att hämtas eller ska levereras till dig.

Visma
När du kontaktar oss för att hyra/boka/köpa utrustning faktureras allt via Visma. Vi använder oss av Visma för att knyta ihop lager, bokföring och logistik. Endast ett fåtal anställda inom företaget har tillgång till systemet och ingen bearbetar dina uppgifter utom vi.

Dina kundmail
Vi använder oss av FS Data’s e-posttjänster för att skicka och ta emot mail, samt Googles Gmail tjänst som klient att visa mail i för vår kundservice mail. När du mailar till [email protected] eller använder dig av vårt kontaktformulär är det alltså en kombination av FS Data och Googles e-posttjänst vi använder. Normalt sett raderar vi inkomna mail när vi svarat/hanterat ert ärende eller senast 2 veckor efter att vi mottagit dom.